Quick
Menu
상담 및 문의
자주하는 질문
전화번호
오시는 길
진료일정표
계요병원
웹진
e-벗님들
비급여비용안내Better Mental Health Better Family Happiness

치료재료대

중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
기타   기저귀(1개)   800      
기타   기저귀(일자형/1개)   300      
기타   기저귀(팬티형/1개)   1,000      
기타   기저귀(특대형/1개)   900      
기타   디매트(1개)   400      
기타   물티슈(1팩)   3,000      
기타   환자복(한벌)   20,000